Privatumo politika

Mes džiaugiamės, kad Jūs apsilankėte mūsų puslapyje.

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos informuoja Jus apie tai, kaip Bausch + Lomb internete renka, saugo ir naudoja informaciją apie atskirus asmenis. 

1. Galiojimo sritis

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos galioja tik informacijai, kuri buvo surinkta naudojant Bausch + Lomb administruojamus puslapius. Pareiškimas dėl duomenų apsaugos negalioja duomenims, kurie buvo surinkti, išsaugoti arba apdoroti naudojant kitų įmonių arba organizacijų administruojamus interneto puslapius. Bausch + Lomb neatsako už tokių interneto puslapių administratorių duomenų apsaugą. Informaciją apie trečiųjų asmenų interneto puslapių duomenų apsaugą rasite atitinkamuose interneto puslapiuose. Nurodydami tokius trečiųjų asmenų puslapius, kaip ir nurodydami kitas įmones, vaistines, ligonių kasas, gydytojus arba kitas įstaigas ar asmenis, mes nenorime pasisavinti jų turinio. Be to, mūsų nurodymai ir nuorodos nėra rekomendacijos vaistus reglamentuojančios teisės ar kitokia prasme.

2. Duomenų apsaugos principai

Jūsų privatumo apsauga Bausch + Lomb yra labai svarbi. Įstatymo nuostatų laikymasis yra savaime suprantamas dalykas. Todėl Bausch + Lomb renka, saugo, apdoroja ir naudoja Jūsų asmens duomenis tik laikydamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisinių normų.

Asmens duomenų sąvoka yra apibrėžta federaciniame duomenų apsaugos įstatyme. Tai, visų pirma, yra tokia informacija, kaip vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas arba telefono numeris, t. y. duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti Jūsų tapatybę.

3. Asmens duomenų rinkimas, išsaugojimas ir apdorojimas

Bausch + Lomb administruojami interneto puslapiai dažniausiai gali būti lankomi nenurodant asmens duomenų.

Bausch + Lomb interneto puslapio naudojimo metu neišsaugo jokių asmens duomenų be atitinkamo asmens sutikimo. Jeigu asmens duomenys yra renkami, Bausch + Lomb išsamiai informuoja lankytoją apie išsaugomus duomenis, taip pat apie išsaugojimo ir apdorojimo tikslą. 

Esant kai kurioms paslaugoms, reikia užsiregistruoti. Tokiais atvejais pasirinktame interneto puslapyje reikia užpildyti anketą, kurioje privaloma užpildyti tam tikras skiltis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresas naujienlaiškiams gauti), kitos skiltys gali būti užpildytos laisvanoriškai. Kai kuriais atvejais vartotojas turi pasirinkti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu anketos skiltys, kurias būtinai reikia užpildyti (privalomos skiltys), lieka tuščios, dažniausiai negaunama prieiga prie pasirinkto interneto puslapio. Todėl vartotojas negali pamatyti atitinkamai įkelto turinio arba Bausch + Lomb negali apdoroti jo užklausos ir į ją atsakyti. Kai kurios paslaugos, kurioms numatyta registracija, dėl vaistų teisės prieinamos tik specialistams.

Jeigu vartotojas įkelia į interneto puslapio anketa asmens duomenis, tai laikoma vartotojo sutikimu su šių duomenų rinkimu, apdorojimu ir naudojimu tam tikslui, kuriam vartotojas įkėlė šiuos duomenis į anketą. 

Be to, be atskiro įspėjimo statistikos tikslais yra išsaugomi IP adresai. Naudodamas Bausch + Lomb interneto puslapius vartotojas kartu sutinka su tuo, kad jo IP adresas bus išsaugotas. Be to, nėra išsaugomi jokie asmens duomenys, kurie išeina už kiekybės ir naudojimo duomenų ribos pagal Telemedijų įstatymo 15 ir 16 skirsnius.

Bausch + Lomb saugo asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia nurodytam tikslui pasiekti, ir laikosi atitinkamų įstatymų nustatytų prievolių (dokumentacijos ir saugojimo prievolė).

4. Asmens duomenų naudojimo tikslas

Bausch + Lomb saugo ir apdoroja asmens duomenis išskirtinai tiems tikslams, apie kuriuos tie asmenys kiekvieną kartą informuojami arba buvo informuoti registracijos metu, nebent įstatymas nedviprasmiškai leidžia arba reikalauja saugoti duomenis ir juos apdoroti kitiems tikslams. 

Asmens duomenys gali būti naudojami klientams informacine medžiaga aprūpinti, gaminiams pristatyti, taip pat bendravimui su klientais kitais tikslais.

Jeigu Jūs nenorite ar nebenorite gauti tokių siuntimų arba pranešimų, galite mus informuoti apie tai bet kuriuo metu. Prašome tam naudoti nuorodą, kurią rasite Bausch + Lomb elektroninio laiško pabaigoje, parašykite laišką adresu kontakt@bausch.com arba kreipkitės į šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos 6 punkte nurodytą instituciją.

5. Asmens duomenų konfidencialumas ir neplatinimas

Bausch + Lomb neparduos, neperduos ar kitaip už pinigus ar nemokamai nepadarys prieinamų duomenų ne Bausch + Lomb koncerne dirbantiems asmenims, nebent ji įpareigota tai padaryti pagal įstatymus ar atitinkamos įstaigos.

Net ir Bausch + Lomb koncerno viduje Bausch + Lomb savo duomenis perduoda Europos Sąjungoje ir JAV esančioms koncerno įmonėms tik laikydamasis įstatyme numatyto ir Europos Sąjungoje nustatyto duomenų saugumo lygio.

Nepaisant to, Bausch + Lomb turi teisę samdyti trečiuosius asmenis, kad šie Bausch + Lomb užsakymu pagal paskirtį apdorotų asmens duomenis. Bausch + Lomb užtikrina, kad tretiesiems asmenims atskleisti duomenys bus apdorojami ir naudojami išimtinai Bausch + Lomb interneto puslapiuose arba šiame pranešime dėl duomenų apsaugos nurodytais tikslais, laikantis duomenų apsaugos įstatymų ir sutartinių susitarimų. 

Jeigu asmens duomenys perduodami Bausch + Lomb koncerno įmonei ar tretiesiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra valstybėje, kurios duomenų apsaugos standartai neatitinka ES duomenų apsaugos standartų, Bausch + Lomb užtikrins, kad šie tretieji asmenys laikytųsi ES duomenų apsaugos standartų.

6. Pasinaudojimas teise į duomenų apsaugą

Jūs turite teisę nepažeisdami įstatymų pamatyti, pataisyti, užblokuoti ar liepti ištrinti pas mus saugomus Jūsų asmens duomenis, taip pat pamatyti savo sutikimo pareiškimus bei juos atšaukti ateičiai. 

Tam Jūs galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos įgaliotuoju darbuotoju:

El. paštas Datenschutz@bausch.com
 

7. Asmens duomenų saugumas

Asmens duomenims apsaugoti Bausch + Lomb ėmėsi techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių saugumą ir konfidencialumą renkant, saugant ir apdorojant Jūsų duomenis.

8. Mažamečių lankytojų duomenys

Bausch + Lomb žinodamas nesaugos, neapdoros ir neperduos tretiesiems asmenims mažamečių asmenų duomenų, nebent prieš tai tiesioginio kontakto metu bus gavęs jų įgalioto atstovo sutikimą.

9. Statistiniai vertinimai / slapukai

Bausch + Lomb naudoja įprastas vertinimo technikas interneto puslapių lankomumui analizuoti (IP adresas, data, laikas), kad galėtų jų turinį geriau pritaikyti klientų poreikiams. Tam yra renkami ir saugomi anoniminiai ir pseudoniminiai duomenys, nepateikiantys informacijos ar išvadų apie atskirą lankytoją, jie naudojami rinkos analizei ir interneto puslapių naudojimo statistikai rengti (pvz., lankytojų skaičius, vidutinė vieno puslapio lankymo trukmė, parsisiunčiamų duomenų dažnis ir pan.)

Bausch + Lomb gali naudoti vadinamuosius slapukus puslapių lankomumui statistiškai įvertinti. Priklausomai nuo naršyklės konfigūracijos, slapukai kaip tekstiniai failai įrašomi lankytojo kietajame diske. Slapukai įgalina rinkti informaciją apie jūsų naršyklę ir apie jūsų kompiuterio veiklą mūsų puslapyje. Jūs galite pasirinkti galimybę nepriimti slapukų, nustatymo galimybės skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad gaudami slapuką būsite apie tai įspėtas ir galėsite jį priimti arba atmesti. Be to, jūs turite galimybę visiškai užblokuoti slapukus. Norėdami pakeisti naršyklės nustatymus, paspauskite pagalbos mygtuką ir sekite nurodymus. Surinkti statistiniai duomenys negali būti naudojami jūsų asmeniui identifikuoti, jie padeda mums suprasti pagrindinius lankytojų ir puslapio tarpusavio ryšius. Šioje statistikoje nėra asmens duomenų, mūsų techniniai darbuotojai ir rinkodaros specialistai naudoja ją interneto puslapių administravimui. Mes pasiliekame teisę naudoti tokias kitas interneto technologijas kaip interneto žymės, sekimo pikseliai ir naršymo duomenų rinkimas.

Naudojantis mūsų interneto puslapias ir tarnybomis mes patariame priimti Bausch + Lomb slapukus, taip bus užtikrintas visų funkcijų veikimas. Naudodami slapukus ar kitais būdais mūsų interneto serveriai pasyviai renka duomenis iš Jūsų kompiuterio ir Jūsų interneto ryšio, pavyzdžiui, Jūsų kompiuterio ir (arba) Jūsų interneto tiekėjo IP adresas, apsilankymo puslapyje data ir laikas, siuntėjo adresas, aparatinės įrangos informacija, Jūsų judėjimas ir veiksmai interneto puslapyje. Be to, slapukai gali būti naudojami būsimiems Jūsų apsilankymams interneto puslapyje (pvz., įsimenant naudotojo vardą ir slaptažodį), kad būtų galima Jus atpažinti Jums sugrįžus, taip pat sekti Jūsų veiksmus interneto puslapyje.

Bausch + Lomb interneto puslapiuose šiuo metu plačiai naudoja analizės įrankį „Google Analytics“ – Google Inc. („Google“) sukurtą interneto analizės įrankį ir „etracker“ – įmonės „etracker“ GmbH sukurtą analizės įrankį.

Google ir „etracker“ naudoja slapukus puslapių naudojimui analizuoti, pranešimams apie puslapyje atliekamus veiksmus sudaryti ir siūlant kitas paslaugas, susijusias su puslapio lankomumu ir naudojimu. Naudojant slapuką gauta informacija apie tai, kad Jūs naudojotės šiuo puslapiu, perkeliama į Google ar „etracker“ serverį ir ten išsaugoma. Kitą informaciją apie „Google Analytics“ ir „etracker“, taip pat apie konfigūracijos galimybes, susijusias su šiomis interneto analizės tarnybomis, Jūs rasite toliau. Naudodami šį puslapį, Jūs pareiškiate sutinkantis, kad mes, Google ir „etracker“, naudotume apie Jus surinktus duomenis pirmiau nurodytais tikslais.

Google Analytics

Google Analytics naudoja slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje analizei apie tai, kaip Jūs naudojate puslapį, atlikti. Naudojant slapuką gauta informacija apie tai, kad Jūs naudojotės šiuo puslapiu, dažniausiai perkeliama į Google serverį, esantį JAV, ir ten išsaugoma. Jeigu šiame puslapyje yra aktyvuotas IP anonimizavimas, Google Jūsų IP adresą Europos Sąjungos šalyse – narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse prieš tai sutrumpins. Tik išimties atvejais pilnas Jūsų IP adresas bus perkeltas į JAV serverius ir sutrumpintas ten. Šio interneto puslapio administratoriaus pavedimu Google naudos šią informaciją Jūsų apsilankymui puslapyje įvertinti, ataskaitoms apie internetinio puslapio naudojimą sudaryti ir siūlant puslapio administratoriui kitas su interneto puslapio naudojimu ir su interneto naudojimu susijusias paslaugas. Google Analytics iš Jūsų naršyklės gautas IP adresas nepridedamas prie kitų Google duomenų. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų, atitinkamai pakeitę naršyklės nustatymus; tačiau mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Be to, Jūs galite neleisti Google išsaugoti naudojant slapukus gautų duomenų apie puslapio naudojimą (įskaitant Jūsų IP adresą) , taip pat neleisti Google jų apdoroti, parsisiųsdami ir įdiegdami toliau esančioje nuorodoje esantį naršyklės įskiepį http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mes Vokietijoje naudojame Google Analytics Jūsų apsaugai su plėtiniu „_anonymizeIp()“, taigi Jūsų IP adresai, siekiant neleisti Google Jūsų identifikuoti, prieš apdorojimą yra sutrumpinami.

Daugiau informacijos apie Google Analytics, Jūs rasite šioje nuorodoje www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Ten Jūs taip pat rasite ir naršyklės įrankius, kuriais galėsite nustatyti ir apriboti Google Analytics naudojimą.

„Etracker“

Šiame interneto puslapyje, naudojant „etracker“ GmbH technologijas (www.etracker.com) renkami ir saugomi duomenys rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Iš šių duomenų, naudojant slapyvardį, gali būti sudaromi naudotojų profiliai. Tam gali būti panaudojami slapukai. 

Naudojant „Etracker“ technologijas surinkti duomenys be atskiro naudotojo sutikimo nėra naudojami puslapio naudotojo tapatybei nustatyti ir nėra pridedami prie slapyvardžiu pasivadinusio naudotojo asmens duomenų. Daugiau informacijos apie „etracker“, Jūs rasite šioje nuorodoje http://www.etracker.com/de/datenschutz.html 

 

 

Klausimai?

Online Beratung - form

Online Beratung - page